Gå direkt till innehåll
Johan Hallbeck med installatör från Solotec Energiteknik jobbar tillsammans med Rexel. Foto: Lena Evertsson.
Johan Hallbeck med installatör från Solotec Energiteknik jobbar tillsammans med Rexel. Foto: Lena Evertsson.

Blogginlägg -

Stora energibesparingar med solceller och energilager

Med en kombination av solceller och batterier är det möjligt för både små industrier och hushåll att vara självförsörjande på elenergi en stor del av året. Med hjälp av ett batterilager kan solcellsanläggningen antingen lagra överflödet av energi från när elen är billig för att sedan tillhandahålla det när elen är dyrare. Men det kan också användas för att kapa effekttoppar i exempelvis ett flerbostadshus där toppeffekterna kan påverka elkostnaden för fastigheten kraftigt eller hyras ut som balanseringstjänst till elnätet.

Solceller och batterier ställer höga krav på installationen och det utrymme där anläggningen ska installeras. Det är många frågor som ska besvaras; Hur ska anläggningen användas? Vilka batterier ska jag välja? Vilken funktion ska prioriteras? I den här djungeln av frågor och produkter har Solotec Energiteknik i Ängelholm hittat sin affärsmodell för att hjälpa företag och privatpersoner att nyttja den gröna energin på bästa sätt. Genom sin specialisering och stora kunskap och erfarenhet av installationer utbildar företaget kunderna i ett tidigt stadium så de kan förstå och vara medvetna kring alla beslut som krävs. Det skapar en trygghet som har givit ringar på vattnet för Johan och hans företag, där ryktet spridits om företagets kompetens. Vid det här laget har man installerat ett hundratal energilager från Halmstad till Malmö.

Johan Hallbeck, som är ansvarig för den 26 man starka Solotec Energiteknik, berättar att marknaden exploderade med förfrågningar för något år sedan när fler och fler industrier, fastigheter och mindre elnätsägare fick upp ögonen för solceller och numera energilager. Solotec Energiteknik startade 2017 som en avknoppad specialist från elfirman Solotec. Man fokuserar enbart på solceller, energilager och elbilsladdning och har satsat på att alla montörer och elektriker på firman kan utbilda kring funktionerna och att alla elektriker kan slutbesiktiga.

- Rexels Solpaket med växelriktare och energilager från Goodwe är outstanding, och vi har fullbokat fram till våren för våra installatörer, berättar han.

En stor andel av kunderna är villaägare som insett att de kan räkna hem investeringen på bara några år om de satsar på ett energilager. Nästan hälften av Solotecs villakunder som köper solceller väljer också ett energilager vid installation. En vanlig lösning är 40-50 kvm solceller med 109 kW växelriktare och ett 15 kWh energilager.

Täcker många behov

Johan berättar att de gärna arbetar med energilager från Goodwe, som man köper från Rexel eftersom dessa har en nöddrift som fungerar vid strömavbrott och kan driva huset under en kort tid. Det kan vara kritiskt för t.ex. lantbrukare som behöver vatten till djuren eller företag som är beroende av att driva nätverk eller övervakningskameror. Energilagret blir en backup-drift så om te.x. en tjuv klipper elen så kan övervakningskameran ändå fungera.

Solotec är ansluta till Checkwatt och förmedlar deras tjänst, ett virtuellt kraftverk, där kunden kan få betalt för att hjälpa till att balansera elnätet. Johan berättar att Solotec konfigurerar anläggningen och kopplar ihop den med Checkwatt. Solotec har installatörsansvaret så att modulen fungerar, sen får kunden sluta avtal med Checkwatt själva och välja den lösning som passar dem.

I dagsläget är det en mycket lönsam affär att sälja din kapacitet. Det senaste året har ägarna fått höga ersättningar som gett en avbetalningstid på 1-2 år där man tidigare hade 10 år. Checkwatt tar anspråk på 100% av batteriet, håller 60% batteridrift och betalar en beredskapsersättning. I händelse av strömavbrott så släpps styrningen så ägaren kan nyttja lagret off-grid.

- Vi har kunder som säger att ”Det är nästan för bra för att vara sant”, skrattar Johan.

Alla nätägare eftersträvar en jämn output på nätet för ett stabilare energiflöde. Eftersom man satsar mer på vind- och solenergi, som är opålitliga med svängningar i nätet, kommer antagligen behovet av energibalansering öka framöver. Då behövs batterierna.

- Blir ersättningen för liten, så kan man använda energilagret själv när man har för lite energi i fastigheten. Det kan bidra till att öka produktionen lokalt, framför allt i elområde 4 som har brist i elnätet. Plötsligt kan industrier få bättre energileverans till verksamheten, vid effekttoppar kan batteriet hjälpa till när tex en energikrävande maskin ska köras. Titta inte bara på ersättningen nu, utan också på framtida behov, förklarar Johan. Det här skapar trygghet för fastigheter, mindre köpcentra, butiker och lantbruk.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Charlotta Schönberg

Charlotta Schönberg

Presskontakt Presskontakt 072-5621349