Gå direkt till innehåll
Frågan som alla glömt

Nyhet -

Frågan som alla glömt

I dag är sista dagen kompaktlysrör får tillverkas eller importeras till EU.
Den 24 augusti är sista dagen vanliga lysrör får det
Detta efter ett klokt beslut från EU-kommissionen.
Men vem ska byta ut dem?

Det är just det som är frågan. Ja, lysrören får fortfarande användas till dess att de gå sönder. Men måste sedan ersättas med lämplig ledbelysning. Detta låter som något enkelt. Det är det inte.

I Sverige finns det idag enligt beräkningar 17 miljoner vanliga lysrörsarmaturer. Branschen beräknar en befintlig utbytestakt om 1 miljon varje år. Det betyder att det vid naturlig avgång tar det 17 år innan alla är ersatta med alternativa ljuskällor. Men såklart kommer ingen att gå att vänta på att lysrören går sönder, utan dessa 17 miljoner måste bytas ut betydligt snabbare än så. Säg under de närmaste 5 åren.

Som bekant lyser inte ett lysrör av sig själva, utan måste sitter i en lysrörsarmatur för att kunna fungera. Dessa är gjorda för lysrör, även om det i vissa konstruktioner också fungerar med en ledlampa. Detta betyder att det stora flertalet måste byggas om, eller i de flesta fall ersättas. I båda fallen kravs behörig elektriker. Elektrikerna är redan i dag för få.

Det finns ingen möjlighet att de som finns ska hinna byta alla dessa armaturer under de närmaste åren, och samtidigt hinna utföra alla andra nödvändiga installationsjobb. Här krävs en plan. Många av dessa lysrör sitter i det offentliga rummet. I skolor, i sjukhus och idrottsanläggningar. Men också i så gott som alla fastigheter. På de flesta ställen finns idag ingen plan på hur detta ljusbyte ska gå till. Och vem som ska göra det. Många är inte ens medvetna om att det måste göras.

Frågan har inte prioriterats. Men från och med i dag tillverkas inte de mindre kompakta lysrören längre. Och i sommar inte heller de vanliga T5 och T8 lysrören.

Om ingen görs nu väntar en mörk tid för det offentliga rummet i Sverige.

Men även vanliga hushåll drabbas. Främst i många kök sitter idag fortfarande det klassiska bänklysröret. Och i väldigt många köksfläktar sitter kompaktlysrör. Visst, det går att hamstra lysrör. Men på lång sikt är det ju ändå ingen lösning för hushållen.

Armaturerna måste bytas. Punkt.

Kommuner och landsting, såväl som arbetsgivare och fastighetsägare måste ta tag i frågan NU. Framsidan är naturligtvis den energibesparing det innebär att byta ut 17 miljoner armaturer mot ledbelysning, som bara förbrukar 25 procent av den ström som ett motsvarande lysrör gör.

Om varje armatur innehåller två lysrör och används minst 10 timmar per dygn, och vi antar att ”medellysröret” har en effekt av 30 Watt innebär det en energibesparing på drygt 2,79 TWh. Det motsvarar årsförbrukningen av 137 500 normalvillor eller elförbrukningen i hela Uppsala län under ett år.*

Då har vi inte tagit hänsyn till effektiva styrsystem av belysningen som närvarodetektering och dagsljusstyrningar, lägger vi till dem kan vi få ännu större energieffektiviseringseffekter, som skapar både lägre elräkningar och möjliggör att vi kan elektrifiera andra funktioner i våra fastigheter.

I flera fall där vi gjort belysningsinventering har vi exempel på besparingar på upp till 85 procent genom att byta till led och använda smart styrning av belysningsanläggningen.

Så beslutet att byta ut dessa lysrör är rätt och egentligen en no brainer. Men frågan alla glömt är vem som ska hinna göra det. Så, den som först bokar en elektriker är den som får jobbet gjort.

Mikael Ångman Rexel


* Beräkning: 0,75 x 30W x 2st x 10tim = 450 Wh = 0,45 KWh
0,45 x 17milj x 365 = 2,79 TWh

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Hans Täckenström

Hans Täckenström

Presskontakt 08-556 214 08